Postępowanie AEZ/S-250/2013

14-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-250/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa lamp używanych na salach operacyjnych dla potrzeb Zakładu Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2013 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 09-12-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa lamp używanych na salach operacyjnych dla potrzeb Zakładu Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego