Postępowanie AEZ/S-048/2016

21-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa czterech jednostek centralnych komputerów stacjonarnych oraz czterech monitorów na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM. Pakiet 2: Dostawa aparatu i kamery na potrzeby III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM.Pakiet 3:Dostawa kamery na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki WUMPakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM.Pakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego, dermatoskopu, adaptera dermatoskopowego oraz aparatu cyfrowego na potrzeby Katedry i Kliniki Dermatologicznej WUM.Pakiet 8: Dostawa skanerów do Działu Finansowego WUM.Pakiet 9: Dostawa trzech komputerów przenośnych wraz z akcesoriami oraz monitora na potrzeby Biura Rektora WUM.Pakiet 10: Dostawa jednostki centralnej komputera, monitora i trzech komputerów przenośnych na potrzeby Biura Rektora WUM.

Termin składania ofert: do dnia 09 maja 2016 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 43 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 03-06-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: 3, 5, 6, 9.
  • 24-05-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa czterech jednostek centralnych komputerów stacjonarnych oraz czterech monitorów na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM. Pakiet 2: Dostawa aparatu i kamery na potrzeby III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego, dermatoskopu, adaptera dermatoskopowego oraz aparatu cyfrowego na potrzeby Katedry i Kliniki Dermatologicznej WUM.Pakiet 8: Dostawa skanerów do Działu Finansowego WUM.Pakiet 10: Dostawa jednostki centralnej komputera, monitora i trzech komputerów przenośnych na potrzeby Biura Rektora WUM