Postępowanie AEZ/S-073/2014

10-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-073/2014

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa aparatu do pomiaru składu ciała, 2)Pakiet 2 dostawa wagi analitycznej, 3)Pakiet 3 dostawa zestawu do przechowywania próbek w LN2, 4)Pakiet 4 dostawa wytwornicy pary, 5)Pakiet 5 dostawa aparatu do elektroforezy, 6)Pakiet 6 dostawa komory do PCR, 7)Pakiet 7 dostawa oświetlacza światłowodowego do mikroskopów IPOS-810, 8)Pakiet 8 dostawa dwukanałowej pompy perystaltycznej.

Termin składania ofert: do dnia 18 kwietnia 2014 do godziny 10:50 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 24-04-2014

    pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 dostawa aparatu do pomiaru składu ciała,2)Pakiet 2 dostawa wagi analitycznej,3)Pakiet 3 dostawa zestawu do przechowywania próbek w LN2,4)Pakiet 4 dostawa wytwornicy pary,5)Pakiet 5 dostawa aparatu do elektroforezy,6)Pakiet 6 dostawa komory do PCR,7)Pakiet 7 dostawa oświetlacza światłowodowego do mikroskopów IPOS-810,8)Pakiet 8 dostawa dwukanałowej pompy perystaltycznej.