Postępowanie AEZ/S-149/2015

24-09-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-149/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii WUM. Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM.Pakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.Pakiet 4: Dostawa dwóch komputerów stacjonarnych na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM.Pakiet 5: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.Pakiet 6: Dostawa tabletu na potrzeby Komisji Bioetycznej WUM.Pakiet 7: Dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 02 października 2015 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 30 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 07-10-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii WUM. Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM.Pakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.Pakiet 4: Dostawa dwóch komputerów stacjonarnych na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM.Pakiet 5: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.Pakiet 6: Dostawa tabletu na potrzeby Komisji Bioetycznej WUM.Pakiet 7: Dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM.