Postępowanie AEZ/S-115/2022

15-11-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/77941/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-115/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgio Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach dotacji celowej pt. Dostosowanie pomieszczeń ambulatoryjnych WUM do interdyscyplinarnych prac b+r.

Termin składania ofert: do dnia 12 grudnia 2022 do godziny 10:00

Załączniki ( 1 )