Postępowanie AEZ/S-035/2022

31-03-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/56489/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-035/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Becton Dickinson

Termin składania ofert: do dnia 13 kwietnia 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )