Postępowanie AZP/Z-045/2020

17-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19751/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-045/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopu cyfrowego z systemem analizy obrazu

Termin składania ofert: do dnia 27 listopada 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )