Postępowanie AEZ/S-116/2015

28-08-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-116/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w Domach Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji wody hydrantowej w Domu Studenta DS1 WUM przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji sanitarnych w Domu Studenta DS2 BIS WUM przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet 3 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy węzła cieplnego oraz instalacji wody hydrantowej w Domu Studenta DS2 WUM przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet 4 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu nadziemnego łącznika komunikacyjnego Domów Studenta WUM przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2015 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 10-09-2015

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w Domach Studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety:Pakiet 1 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji wody hydrantowej w Domu Studenta DS1 WUM przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie, Pakiet 2 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji sanitarnych w Domu Studenta DS2 BIS WUM przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet 3 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy węzła cieplnego oraz instalacji wody hydrantowej w Domu Studenta DS2 WUM przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie, Pakiet 4 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu nadziemnego łącznika komunikacyjnego Domów Studenta WUM przy ul. Karolkowej 84 w Warszawie