Postępowanie AEZ/S-102/2020

21-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21142/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-102/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Wirówka uniwersalna z chłodzeniem i z rotorem 1 szt. Pakiet 2 Mikroskop odwrócony 1 szt. Pakiet 3 Spirometr 2 szt. Pakiet 4 Konduktometr z wyposażeniem 1 komplet Pakiet 5 Jonizator 1 szt. Pakiet 6 Analizator składu ciała 1 szt. Pakiet 7 Autoklaw parowy z wyposażeniem 2 szt. Pakiet 8 Aparat do posiewu krwi i płynów ustrojowych 1 szt. Pakiet 9 Wirówka z wyposażeniem 1 szt. Pakiet 10 Suszarka do suszenia i sterylizacji szkła laboratoryjnego 1 szt. Pakiet 11 Łaźnia ultradźwiękowa 1 szt. Pakiet 12 Łaźnia wodna 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 20 stycznia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )