Postępowanie AZP/Z-015/2020

21-05-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14620/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-015/2020

Przedmiot zamówienia: Produkcja 28 filmów szkoleniowych z zakresu komunikacji medycznej.

Termin składania ofert: do dnia 29 maja 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )