Postępowanie AZP/Z-013/2021

19-03-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/24829/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-013/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa separatora komórkowego

Termin składania ofert: do dnia 19 kwietnia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )