Postępowanie AEZ/S-036/2021

06-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/36075/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-036/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa paszy i ściółki dla zwierząt laboratoryjnych w podziale na pakiety, Pakiet 1 Pasza do sterylizacji Pakiet 2 Pasza hodowlana i bytowa nie stetylizowana i nie do sterylizacji Pakiet 3 Ściółka z drewna świerkowego o kształcie kwadratów Pakiet 4 Ściółka z drewna osikowego o kształcie kwadratów

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )