Postępowanie AEZ/S-080/2022

05-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/71454/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-080/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami od 1 do 11”: Pakiet 1 – Płaszcz grzewczy z mieszadłem magnetycznym – 2 szt.; Pakiet 2 – Komora laminarna – 1 szt.; Pakiet 3 – Wirówka z funkcją wytrząsania – 1 szt.; Pakiet 4 –Wytrząsarka – 1 szt.; Pakiet 5 – Konduktometr cyfrowy – 1 komplet; Pakiet 6 – pH-metr z czujnikiem (sondą) - 1 zestaw; Pakiet 7 – Transiluminator z ciemnią - 1 zestaw; Pakiet 8 – Automatyczny licznik komórek - 1 zestaw; Pakiet 9 – Wytrząsarka – 1 szt.; Pakiet 10 – Fluorymetr - 1 zestaw; Pakiet 11 – Automatyczny kolektor frakcji z wyposażeniem - 1 zestaw - na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio dla Pakietu 1, 3, 4 i 6 Załącznik nr 4.1 do SWZ oraz dla Pakietu nr 2, 5, 7 - 11 Załącznik nr 4.2 do SWZ.

Termin składania ofert: do dnia 23 września 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )