Postępowanie AEZ/S-015/2021

19-03-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/24772/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 kwietnia 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )