Postępowanie AEZ/S-044/2021

27-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/37761/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-044/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Twist Bioscience

Termin składania ofert: do dnia 06 września 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )