Postępowanie DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ZWIERZĘTARNI (AZP/Z-051/2020)

11-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/20762/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ZWIERZĘTARNI (AZP/Z-051/2020)

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wyposażenia do zwierzętarni w podziale na części zamówienia, zwane dalej Pakietami: Pakiet 1: Dostawa stacji wymiany klatek Pakiet 2: Dostawa regałów indywidualnie wentylowanych

Termin składania ofert: do dnia 21 grudnia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )