Postępowanie AEZ/S-060/2022

02-09-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/71334/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500, HiScan SQ oraz NovaSeq 6000, znak sprawy AEZ/S-060/2022,

Termin składania ofert: do dnia 11 października 2022 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )