Postępowanie AEZ/S-136/2018

08-01-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/2769/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-136/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2019 do godziny 11:30

Załączniki ( 1 )

  • Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem https://wum.ezamawiajacy.pl