Postępowanie AEZ/S-168/2016

16-11-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-168/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, medycznych i narzędzi, w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 – dostawa zestawu precyzyjnych narzędzi chirurgicznych, 2) Pakiet 2 – dostawa komory laminarnej, 3) Pakiet 3 – dostawa spirometru, 4) Pakiet 4 – dostawa miernika siły mięśni oddechowych, 5) Pakiet 5 – dostawa video otoskopu, 6) Pakiet 6 – dostawa miernika stężenia hemoglobiny, 7) Pakiet 7 – dostawa miniwirówki typu Vortex z rotorami, 8) Pakiet 8 – dostawa lampy polimeryzacyjnej.

Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2016 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 27 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )