Postępowanie 39/2021

16-04-2021

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: 39/2021

Przedmiot zamówienia: Usługa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2021 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )