Postępowanie AZP/Z-052/2021

27-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/43319/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-052/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa fotela ginekologicznego – 1 szt.; Pakiet 2: Dostawa wózka reanimacyjnego - 5 szt.; Pakiet 3: Dostawa stolika do pielęgnacji noworodka - 1 szt.; Pakiet 4: Dostawa kozetki lekarskiej 20 szt.; Pakiet 5: Dostawa stanowiska do iniekcji – 2 szt.; Pakiet 6: Dostawa łóżka intensywnej opieki medycznej – 3 szt. oraz łóżka pacjenta – 2 szt.; Pakiet 7: Dostawa łóżka ortopedycznego – 2 szt.; Pakiet 8: Dostawa stanowiska do badania i pielęgnacji noworodka – 1 szt.; Pakiet 9: Dostawa łóżka szpitalnego – 1 szt.;

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )