Postępowanie AZP/Z-057/2020

28-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21525/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-057/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i urządzeń do hodowli zwierząt w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa systemu oczyszczania wody; Pakiet 2: Dostawa wózka na kosze na butelki; Pakiet 3: Dostawa systemu monitorowania statusu mikrobiologicznego; Pakiet 4: Dostawa zamrażarki skrzyniowej

Termin składania ofert: do dnia 18 stycznia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )