Postępowanie AZP/Z-027/2020

18-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17555/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-027/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu debriefingowego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych

Termin składania ofert: do dnia 01 października 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )