Postępowanie AZP/Z-071/2019

10-01-2020

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-071/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i chłodniczych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )