Postępowanie AZP/Z-048/2021

13-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38974/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-048/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa z instalacją macierzy dyskowej z wyposażeniem oraz serwerowych dysków twardych i innego sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa macierzy dyskowej z wyposażeniem; Pakiet 2: Dostawa dysków twardych; Pakiet 3: Dostawa przełącznika sieciowego; Pakiet 4: Dostawa monitora.

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )