Postępowanie AEZ/S-036/2020

21-04-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/13718/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-036/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500, HiScan SQ oraz NovaSeq 6000

Termin składania ofert: do dnia 27 maja 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )