Postępowanie AZP/Z-019/2021

21-05-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/29287/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-019/2021

Przedmiot zamówienia: Wykonanie systemu informatycznego "openCardio" w ramach realizacji projektu: openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia"

Termin składania ofert: do dnia 24 czerwca 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )