Postępowanie AEZ/S-075/2020

16-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17469/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych oraz preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji pomieszczeń laboratoriów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2020 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )