Postępowanie AZP/Z-060/2020

28-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21393/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-060/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy of immunosuppression in biopsy-proven virus negative myocarditis or inflammatory cardiomyopathy (IMPROVE-MC)”

Termin składania ofert: do dnia 04 lutego 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )