Postępowanie AEZ/S-058/2022

29-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/65095/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Thermo Fisher dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-058/2022

Termin składania ofert: do dnia 05 sierpnia 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )