Postępowanie AEZ/S-010/2022

21-02-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/53063/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2022

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa stomatologicznego systemu CAD/CAM dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )