Postępowanie AZP/Z-025/2020

19-10-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/18625/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-025/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa spektrofluorymetru z wyposażeniem

Termin składania ofert: do dnia 27 października 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )