Postępowanie AZP/Z-024/2020

18-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17568/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-024/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów, drobnego sprzętu laboratoryjnego, medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )