Postępowanie AEZ/S-064/2021

22-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/42932/details

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-064/2021

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 09 listopada 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 2 )