Postępowanie AZP/Z-043/2020

11-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19552/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-043/2020

Przedmiot zamówienia: Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO) w ramach projektu pt. „Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1”

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2020 do godziny 09:30

Załączniki ( 1 )