Postępowanie AZP/Z-019/2020

10-06-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15114/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-019/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa zaawansowanych modułów do symulatora U/S Mentor

Termin składania ofert: do dnia 18 czerwca 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )