Postępowanie AZP/Z-004/2020

29-05-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14805/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-004/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu informatycznego, aplikacji - Wirtualny pacjent symulującego komunikację pomiędzy personelem medycznym a pacjentem

Termin składania ofert: do dnia 08 lipca 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )