Postępowanie AEZ/S-040/2020

29-04-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14028/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Merck oraz firmę Roche dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1- Odczynniki wytwarzane przez firmę Merck Pakiet 2 - Odczynniki wytwarzane przez firmę Roche

Termin składania ofert: do dnia 08 maja 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )