Postępowanie AEZ/S-104/2020

29-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21629/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-104/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do pracowni analitycznej Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów

Termin składania ofert: do dnia 18 stycznia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )