Postępowanie AEZ/S-041/2022

12-05-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/60385/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041/2022

Przedmiot zamówienia: Dokumenty postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na pakiety, Pakiet 1: Remont i przebudowa pomieszczeń Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych, w budynku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie, Pakiet 2: Remont elewacji budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14/16 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 31 maja 2022 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !