Postępowanie AEZ/S-018/2020

02-06-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/14864/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-018/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – stanowiska laboratoryjne do wyposażenia pomieszczeń w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej, Pakiet 2 - meble laboratoryjne do wyposażenia Katedry Chemii Analitycznej i Biomateriałów

Termin składania ofert: do dnia 16 lipca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )