Postępowanie AZP/Z-031/2020

27-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/20179/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-031/2020

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II: Dostawa automatycznego systemu do izolacji pojedynczej komórki

Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )