Postępowanie AEZ/S-092/2020

01-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/20289/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-092/2020

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług pocztowych i kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i paczek pocztowych oraz zwrotu przesyłek i paczek niedoręczonych o okresie od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, z wyszczególnieniem przesyłek i paczek co do rodzaju i liczby w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2.1 do SIWZ, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3.1 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7.1 do SIWZ; Pakiet 2: Sukcesywne świadczenie usług kurierskich, w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek (w tym przesyłek medycznych i w suchym lodzie) : od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby przesyłek w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SIWZ, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3.2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7.2 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )