Postępowanie AEZ/S-030/2020

30-03-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/13045/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2020

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie konserwacji oraz napraw urządzeń wentylacji i klimatyzacji oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 36 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )