Postępowanie AEZ/S-070/2020

31-08-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17020/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-070/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Twist Bioscience dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 września 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )