Postępowanie AEZ/S-053/2021

21-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/39677/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-053/2021

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Stół zabiegowy (1 szt.) Pakiet 2 – Fotel laryngologiczny wielofunkcyjny (6 szt.) Pakiet 3 – Fotel laryngologiczny konsultacyjny (4 szt.) Pakiet 4 – Szafa do endoskopów (4 szt.)

Termin składania ofert: do dnia 30 września 2021 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )