Postępowanie AEZ/S-166/2016

30-11-2016

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-166/2016

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów, szkoleń certyfikowanych oraz zadań w zespołach projektowych w ramach projektu: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy”, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Przeprowadzenie warsztatów: „Odpowiedzialność prawna i zawodowa lekarza i pielęgniarki” oraz zadania projektowego: „Tworzenie kontraktu - umowy cywilnoprawnej i świadczenie pracy z lekarzem i pielęgniarką”; Pakiet 2: Przeprowadzenie warsztatów i realizacja szkoleń certyfikowanych: „Komunikacja interpersonalna w zespole terapeutycznym”; „Komunikacja z pacjentem”; „Trening wystąpień publicznych w ochronie zdrowia” oraz „Coaching i mentoring w medycynie i naukach o zdrowiu”; Pakiet 3: Przeprowadzenie warsztatów i zadań projektowych: „Praktyka lekarska oraz pielęgniarska - czyli jak być w medycynie skutecznym przedsiębiorcą” oraz „Zakładanie własnej działalności gospodarczej”; Pakiet 4: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Elektroniczna dokumentacja medyczna w grupach”; Pakiet 5: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Badania kliniczne - prowadzenie i organizacja ośrodka badawczego”; Pakiet 6: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Analiza danych i statystyka medyczna”; Pakiet 7: Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych: „Tworzenie i redagowanie tekstów z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu”

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2016 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 4 )