Postępowanie AEZ/S-008/2021

10-03-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/24212/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-008/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę StemCell Technologies.

Termin składania ofert: do dnia 22 marca 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !