Postępowanie AEZ/S-020/2021

23-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/26971/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Urządzenie do wytrząsania i mieszania – 1 szt. Pakiet 2 - Waga analityczna – 1 szt. Pakiet 3 - Automat myjąco – dezynfekujący – 1 szt. Pakiet 4 - Zestaw do utrzymywania temperatury zwierząt laboratoryjnych – 1 szt. Pakiet 5 - Płyta grzewcza – 1 szt. Pakiet 6 - Łaźnia wodna – 1 szt. Pakiet 7 - Cieplarka laboratoryjna – 1 szt. Pakiet 8 - Wirówka laboratoryjna – 1 szt. Pakiet 9 - Waga laboratoryjna – 2 szt. Pakiet 10 - Miniwytrząsarka – 1 szt. Pakiet 11 - Mikroskop diagnostyczny z kamerą mikroskopową - 1 zestaw Pakiet 12 - Mieszalnik do alginatów – 1 szt. Pakiet 13 - Lampa wirusobójcza / bakteriobójcza – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )