Postępowanie AEZ/S-039/2022

11-04-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/57412/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-039/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza

Termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia 2022 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )